Postępowanie przetargowe

|
W związku z otrzymaniem w dniu 19.02.2019 r. i 20.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 1 o skorygowany przedmiar robót budowlanych i zestawienie stolarki do renowacji, a w samym SIWZ i ogłoszeniu dokonuje zmian w zakresie terminu złożenia oraz otwarcia ofert na dzień 12.03.2019 r.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ.
 
 
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
22.02.2019
 
 
Kategoria: