Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia typu scenicznego, sceny mobilnej oraz innych elementów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ramach zadania „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.  Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Zamawiający Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING Spółka komandytowo - akcyjna  informuje, iż w ramach postępowania na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia typu scenicznego, sceny mobilnej oraz innych elementów wskazanych w zapytaniu ofertowym,  w ramach zadania pt. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic”  dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z zapytaniem ofertowym nr 1a z dnia 19.07.2023 r., wybrano ofertę: CA  VISUAL COM S.C. P. KONIECZNY & M. MIECZKOWSKA – KONIECZNY

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

1.09.2023 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Wpis do bazy konkurencyjności

Roztrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.
 
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.
Zamawiający Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING Spółka komandytowo - akcyjna 
informuje, iż w ramach postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  w ramach zadania
pt. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic” 
dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
w związku z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 11.07.2023 r., wybrano ofertę:
AV SMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna
25.08.2023 r.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Wpis do bazy konkurencyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 26.07.2023 r. pytań do Zapytania ofertowego, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
pobierz plik: pytania i odpowiedzi
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
28.07.2023 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2023 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2023 r. na zakup  i dostawę sprzętu komputerowego

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. dla projektu  ”Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

11.07.2023 r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_11_7_2023.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofert_zapytan_11_07_23.docx

zalacznik nr 2_specyfikacja_zalacznik_do zapytania_nr_2_z_dn_18_10_21 (1).docx

UMOWA_zal_3_zapytanie_ofert_11_07_23.docx

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.07.2023 r.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.07.2023 r.

 
W związku z otrzymaniem w dniu 28.07.2023 r. pytań do Zapytania ofertowego, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf

pytania_odpowiedzi_31_07_2023.pdf

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
31.07.2023 r.

 

 

 

 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 26.07.2023 r. pytań do Zapytania ofertowego, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
pobierz plik: pytania i odpowiedzi
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
28.07.2023 r.