Postępowanie przetargowe

|
W związku z otrzymaniem w dniu 07.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 1 o przedmiar robót elektrycznych i zestawienie stolarki wewnętrznej, a w samym SIWZ i ogłoszeniu dokonuje zmian w zakresie terminu złożenia oraz otwarcia ofert.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ.
 
 
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
12.02.2019
 
 
 
Kategoria: