Postępowanie przetargowe

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.09.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 27.09.2019 roku zostaje rozstrzygnięte. Zamawiający Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING Spółka komandytowo - akcyjna  informuje, iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane p.t. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 27.09.2019 r. wybrano ofertę Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA.

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

18.10.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Wpis do bazy konkurencyjności

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 27.09.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym (otwartym, nieograniczonym) na roboty budowlane w projekcie "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

 

Informacja z otwarcia ofert

 

15.10.2019

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 27.09.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  ”Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Uwaga 1: załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.) dostępna jest w cz. 2 postępowania.
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją, a także fakt, iż zarówno przedmiary, jak i STWiORB wraz z załącznikami zostały zaktualizowane.

Uwaga 2: załącznik nr 10 zawiera pytania i odpowiedzi wykonawców w ramach postępowania z dnia 01.02.2019 oraz postępowania z dnia 12.04.2019 i objaśnia szeregu kwestii stricte technicznych dla potencjalnych oferentów. Prosimy o zapoznanie się z tą częścią dokumentów. Zawartość bazy pytań i odpowiedzi skorelowano ze zmianą przedmiaru i STWiORB.

Uwaga 3: prosimy zwrócić uwagę, zwłaszcza oferenci, którzy zainteresowani byli postępowaniem z dnia 01.02.2019 (unieważnionym), postępowaniem z dnia 12.04.2019 (unieważnionym) oraz postępowaniem z dnia 29.05.2019 (unieważnionym), aby pobierać nowe formularze i załączniki w ramach ogłaszanego z dniem dzisiejszym postępowania.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

27.09.2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu z dnia 27.09.2019

Potwierdzenie opublikowania w bazie konkurencyjności

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 27.09.2019 - cz. 2 (zał. nr 1 do SIWZ)

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  ”Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą. 
W Bazie Konkurencyjności zamieszczone są jedynie najważniejsze elementy załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.

UWAGA 1: Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na załącznik nr 10 SIWZ, zawierający objaśnienia do dokumentacji na bazie pytań i odpowiedzi z postępowania z dnia 01.02.2019 r. oraz 12.04.2019. 

UWAGA 2: Przedmiary robót oraz STWiORB z postępowania z dnia 01.02.2019 oraz 12.04.2019 zostały zaktualizowane. Prosimy zwracać uwagę na tę kwestię.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

27.09.2019

Projekt_budowlany_cz_1_Architektura - folder zip (orientacyjny rozmiar 74,8 MB)

Projekt_budowlany_cz_2_Konstrukcja - folder zip (orientacyjny rozmiar 24,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_3_Instalacje_sanitarne - folder zip (orientacyjny rozmiar 51,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_4_Instalacje_elektryczne - folder zip (orientacyjny rozmiar 43,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_5_Inwentaryzacja - folder zip (orientacyjny rozmiar 2,5 MB)

Projekt_budowlany_cz_6_Instapacja_SAP - folder zip (orientacyjny rozmiar 3,0 MB)

Projekt_budowlany_schody_zewn - folder zip (orientacyjny rozmiar 4,8 MB)

Projekt_wykonawczy_konstrukcja_budynku - folder zip (orientacyjny rozmiar 79,0 MB)

Ekspertyza ppoż - folder zip (orientacyjny rozmiar 55,5 MB)

Program konserwatorski - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,4 MB)

Pozwolenia i decyzje - folder zip (orientacyjny rozmiar 30,7 MB)

STWOIRB_ZALACZNIKI_OGOLNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 165 KB)

STWOIRB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 12,2 MB)

STWOIRB_INSTALACJE SANITARNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 19,3 MB)

STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE - folder zip (orientacyjny rozmiar 53,9 MB)

Przedmiary_robot_aktualne (orientacyjny rozmiar 652 KB)

Harmonogram_rzecz_finansowy_do_umowy

 

 

Zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień i powołanie Komisji przetargowej

Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic" oraz brzmienie uchwały z dnia 26.09.2019 r. powołującej Komisję przetargową dla postępowania z dnia 27.09.2019 r. na roboty budowlane dla ww. projektu.

Regulamin z dnia 26.09.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała Zarządu powołująca Komisję przetargową

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

26.09.2019