Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 22.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 1 o skorygowany przedmiar robót budowlanych i rysunki wykonawcze, o które wystąpiono w ramach pytań.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.


Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
27.02.2019


Pytania i odpowiedzi z dnia 27.02.2019
Zmiana SIWZ w zakresie informacji o zmianie załącznika nr 1
Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ - Dokumentacja uzupełniona nr 3
Potwierdzenie publikacji ww. zmian w bazie konkurencyjności

Kategoria: