Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05, 07, 12 i 13 marca 2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku oraz publikacją w dniu 13.03.2019 części pierwszej odpowiedzi na zadane pytania, a także w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pozostałe, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ i ogłoszeniu, polegających na przesunięciu terminu składania ofert z 21.03.2019 r. na 25.03.2019 r.

Jednocześnie zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania i dostarczania ofert. Szczegóły w opublikowanych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

15.03.2019
 
 

 

 

Kategoria: