Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05 i 07.03.2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 04.03.2019 r. oraz  05.03.2019 r., odpowiedzi na ich 2 część zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz bazy konkurencyjności.

Analogicznie, w toku opracowania są odpowiedzi na obszerne pytania wykonawców z dnia 7.03.2019 r. i z dnia 12.03.2019 r. i zostaną one upublicznione niezwłocznie w sposób opisany powyżej. Z tego też względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 21.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

13.03.2019
 
 
Kategoria: