Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r., w dniu 01.03.2019 r. oraz w dniu 05.03.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający ponadto informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 28.02.2019 r. (cz. 2), 04.03.2019 r. oraz 05.03.2019 r. (cz. 2), odpowiedzi na nie zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności. Z tego względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w postępowaniu, zmieniany niniejszym w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu na dzień 19.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

05.03.2019
 
 
Kategoria: