Postępowanie przetargowe

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu z dnia 12.04.2019 do dnia 16.05.2019

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 16.05.2019 r.. Szczegóły w poniższych dokumentach.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

08.05.2019
 

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu z dnia 12.04.2019

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 10.05.2019 r., na godz. 12.00, a otwarcia na godzinę 12.30. Szczegóły w poniższych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

29.04.2019

 

Zmiana SIWZ z dnia 29.04.2019

Potwierdzenie publikacji zmiany terminu w bazie konkurencyjności - zmiana ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 16.04.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 16.04.2019 r. pytań / wniosków do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ w zakresie załącznika 1 (uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie technologii zabezpieczenia fundamentów - uzupełnienie_zal_1_do_SIWZ_16_04_2019). W związku z tym faktem dokonuje się przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.04.2019.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

16.04.2019
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.04.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 17 i 18.04.2019 r. pytań / wniosków do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

W związku z pytaniami i odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2019 r., a także wysokość (%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obniżonego z 5% do 3% ceny oferty. Ze względu na powysze, publikuje się zmianę w ww. zakresie w SIWZ oraz ujednolicony tekst umowy – zał. Nr 9 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz ujednolicony tekst projektu umowy - załącznik nr 9 do SIWZ zmiana z dnia 19.04.2019.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

19.04.2019
 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 12.04.2019 - cz. 2 (zał. nr 1 do SIWZ)

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą.
W Bazie Konkurencyjności zamieszczone są jedynie najważniejsze elementy załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.

UWAGA 1: Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na załącznik nr 10 SIWZ, zawierający objaśnienia do dokumentacji na bazie pytań i odpowiedzi z postępowania z dnia 01.02.2019 r.

uWAGA 2: Przedmiary robót oraz STWiORB zostały zaktualizowane, zatem uprzednie dokumenty w postępowaniu z dnia 01.02.2019 r. nie są już aktualne. Prosimy zwracać uwagę na tę kwestię.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

12.04.2019

 

Projekt_budowlany_cz_1_Architektura - folder zip (orientacyjny rozmiar 74,8 MB)

Projekt_budowlany_cz_2_Konstrukcja - folder zip (orientacyjny rozmiar 24,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_3_Instalacje_sanitarne - folder zip (orientacyjny rozmiar 51,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_4_Instalacje_elektryczne - folder zip (orientacyjny rozmiar 43,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_5_Inwentaryzacja - folder zip (orientacyjny rozmiar 2,5 MB)

Projekt_budowlany_cz_6_Instapacja_SAP - folder zip (orientacyjny rozmiar 3,0 MB)

Projekt_budowlany_schody_zewn - folder zip (orientacyjny rozmiar 4,8 MB)

Projekt_wykonawczy_konstrukcja_budynku - folder zip (orientacyjny rozmiar 79,0 MB)

Ekspertyza ppoż - folder zip (orientacyjny rozmiar 55,5 MB)

Program konserwatorski - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,4 MB)

Pozwolenia i decyzje - folder zip (orientacyjny rozmiar 30,7 MB)

STWOIRB_ZALACZNIKI_OGOLNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 165 KB)

STWOIRB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 12,2 MB)

STWOIRB_INSTALACJE SANITARNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 19,3 MB)

STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE - folder zip (orientacyjny rozmiar 53,9 MB)

Przedmiary_robot_aktualne (orientacyjny rozmiar 652 KB)

Harmonogram_rzecz_finansowy_do_umowy