Postępowanie przetargowe

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 13.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05 i 07.03.2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 04.03.2019 r. oraz  05.03.2019 r., odpowiedzi na ich 2 część zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz bazy konkurencyjności.

Analogicznie, w toku opracowania są odpowiedzi na obszerne pytania wykonawców z dnia 7.03.2019 r. i z dnia 12.03.2019 r. i zostaną one upublicznione niezwłocznie w sposób opisany powyżej. Z tego też względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 21.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

13.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 06.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

06.03.2019

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 2a do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 2b do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Potwierdzenie publikacji w bazie konkurencyjności

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 27.02.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 22.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 1 o skorygowany przedmiar robót budowlanych i rysunki wykonawcze, o które wystąpiono w ramach pytań.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.


Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
27.02.2019


Pytania i odpowiedzi z dnia 27.02.2019
Zmiana SIWZ w zakresie informacji o zmianie załącznika nr 1
Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ - Dokumentacja uzupełniona nr 3
Potwierdzenie publikacji ww. zmian w bazie konkurencyjności

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 05.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r., w dniu 01.03.2019 r. oraz w dniu 05.03.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający ponadto informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 28.02.2019 r. (cz. 2), 04.03.2019 r. oraz 05.03.2019 r. (cz. 2), odpowiedzi na nie zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności. Z tego względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w postępowaniu, zmieniany niniejszym w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu na dzień 19.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

05.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 22.02.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 19.02.2019 r. i 20.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 1 o skorygowany przedmiar robót budowlanych i zestawienie stolarki do renowacji, a w samym SIWZ i ogłoszeniu dokonuje zmian w zakresie terminu złożenia oraz otwarcia ofert na dzień 12.03.2019 r.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ.
 
 
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
22.02.2019