Postępowanie przetargowe

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 12.02.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 07.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Jednocześnie, w związku z ww. pytaniami, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 1 o przedmiar robót elektrycznych i zestawienie stolarki wewnętrznej, a w samym SIWZ i ogłoszeniu dokonuje zmian w zakresie terminu złożenia oraz otwarcia ofert.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ.
 
 
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
12.02.2019
 
 
 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych - cz. 2 (załącznik 1 do SIWZ)

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiOR, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

 

Projekt_budowlany_cz_1_Architektura - folder zip (orientacyjny rozmiar 74,8 MB)

Projekt_budowlany_cz_2_Konstrukcja - folder zip (orientacyjny rozmiar 24,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_3_Instalacje_sanitarne - folder zip (orientacyjny rozmiar 51,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_4_Instalacje_elektryczne - folder zip (orientacyjny rozmiar 43,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_5_Inwentaryzacja - folder zip (orientacyjny rozmiar 2,5 MB)

Projekt_budowlany_cz_6_Instapacja_SAP - folder zip (orientacyjny rozmiar 3,0 MB)

Projekt_budowlany_schody_zewn - folder zip (orientacyjny rozmiar 4,8 MB)

Projekt_wykonawczy_konstrukcja_budynku - folder zip (orientacyjny rozmiar 79,0 MB)

Ekspertyza ppoż - folder zip (orientacyjny rozmiar 55,5 MB)

Program konserwatorski - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,4 MB)

Pozwolenia i decyzje - folder zip (orientacyjny rozmiar 30,2 MB)

Przedmiary - folder zip (orientacyjny rozmiar 0,4 MB)

STWOIRB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 12,5 MB)

STWOIRB_INSTALACJE SANITARNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,1 MB)

STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE - folder zip (orientacyjny rozmiar 56,2 MB)

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

1.02.2019

 

Regulamin udzielania zamówień i powołanie Komisji Przetargowej

Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic" oraz uchwałe powołującą Komisję Przetargową dla postępowania na roboty budowlane dla ww. projektu.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała powołująca Komisję

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

31.01.2019

 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych - cz. 1

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Uwaga: załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiOR, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.) dostępna jest w cz. 2 postępowania.
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

Ogłoszenie o postępowaniu z dnia 1.02.2019

Potwierdzenie opublikowania w bazie konkurencyjności

SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

1.02.2019