Postępowanie przetargowe

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 12.04.2019 - cz. 1

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Uwaga 1: załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.) dostępna jest w cz. 2 postępowania.
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją, a także fakt, iż zarówno przedmiary, jak i STWiORB wraz z załącznikami zostały zaktualizowane.

Uwaga 2: załącznik nr 10 zawiera pytania i odpowiedzi wykonawców w ramach postępowania z dnia 01.02.2019 i objaśnia szereg kwestii stricte technicznych dla potencjalnych oferentów. Prosimy o zapoznanie się z tą częścią dokumentów. Zawartość bazy pytań i odpowiedzi skorelowano ze zmianą przedmiaru i STWiORB.

Uwaga 3: prosimy zwrócić uwagę, zwłaszcza oferenci, którzy zainteresowani byli postępowaniem z dnia 01.02.2019 (unieważnionym), aby pobierać nowe formularze i załączniki w ramach ogłaszanego z dniem dzisiejszym postępowania.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

12.04.2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień i powołanie Komisji przetargowej

Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic" oraz brzmienie uchwały z dnia 11.04.2019 r. powołującej Komisję przetargową dla postępowania z dnia 12.04.2019 r. na roboty budowlane dla ww. projektu.

 

Regulamin z dnia 11.04.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała Zarządu powołująca Komisję przetargową

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

11.04.2019

Unieważnienie postępowania z dnia 01.02.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 01.02.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 25.03.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

27.03.2019

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania - informacja w Bazie Konkurencyjności

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 01.02.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym (otwartym, nieograniczonym) na roboty budowlane w projekcie "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

25.03.2019

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.03.2019