Postępowanie przetargowe

Zmiana w składzie komisji przetargowej

Na mocy Uchwały z dnia 22.03.2019 r. zmianie (uzupełnieniu) ulega skład komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia na: roboty budowlane w zakresie projektu „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

22.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 20.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 4 do 13 marca 2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi, tym samym wyczerpując odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ w zakresie załącznika 1 (uzupełnienie dokumentacji) oraz załącznika 2 (formularz ofertowy). Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania ofert.

UWAGA: zmianę dokumentacji (uzupełnienie) pod nazwą Zmiana_7_zal_1_do_SIWZ_uzupelnienie_20_03_2019 udostępnia się jedynie na stronie Zamawiającego ze względu na rozmiar i brak możliwości publikacji w Bazie Konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

20.03.2019
 

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 18.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 4 do 13 marca 2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

UWAGA: zmianę dokumentacji (uzupełnienie) pod nazwą Zmiana_5_zal_nr_1_do_SIWZ_z_dn_18_03_2019 udostępnia się na stronie Zamawiającego, ze względu na rozmiar i brak możliwości publikacji w Bazie Konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

18.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 7 i 13 marca 2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

Jednocześnie zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania i dostarczania ofert. Szczegóły w opublikowanych dokumentach.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

19.03.2019
 
 

Zmiana SIWZ i ogłoszenia z dnia 15.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05, 07, 12 i 13 marca 2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku oraz publikacją w dniu 13.03.2019 części pierwszej odpowiedzi na zadane pytania, a także w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pozostałe, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ i ogłoszeniu, polegających na przesunięciu terminu składania ofert z 21.03.2019 r. na 25.03.2019 r.

Jednocześnie zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania i dostarczania ofert. Szczegóły w opublikowanych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

15.03.2019