Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 6.06.2019  r. pytań/wniosków do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.05.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w postępowaniu, zmieniany niniejszym w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu na dzień 24.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

12.06.2019

 

Kategoria: