Wnętrza

Dworcowa 8

Biura  Lokale gastronomiczne
Unikalna przestrzeń dla biznesu w centrum Katowic

Unikalne wnętrza
odrestaurowane

Rewitalizacja

OPAL 201710 Dworzec Z5Arobocza03

 

Kluczowym celem projektu rewitalizacji obiektu jest trwała zmiana w tej części miasta Katowic, rozumiana jako poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców oraz pozostałych podmiotów obecnych w Śródmieściu, a w dalszej kolejności pozostałych użytkowników centrum jak turyści czy osoby przyjezdne.

Realizacja wielofunkcyjnego centrum społecznościowego Dworcowa 8, z ofertą dla lokalnego biznesu tworzącego nowe miejsca pracy, niezbędne do rozwiązania choćby częściowo problemu bezrobocia w tym obszarze, jego inkubacji po przez projekty start-upowe i inkubatory przedsiębiorczości, w połączeniu z najważniejszą ofertą integracji, edukacji dla dzieci, młodzieży oraz osób chcących otworzyć swój biznes pozwoli rozwiązać szereg problemów tej części miasta:

- społecznych: bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne,

- gospodarczych: obszar ten cechuje polaryzacja wysokiego potencjału wielu firm, który jednak musi zacząć tworzyć warunki rozwiązania problemów społecznych, nie tylko "pracować dla siebie".

 

Oferta centrum Dworcowa 8 to wyjście naprzeciwko oczekiwaniom edukacyjnym i inkubacyjnym oraz:

- wsparcie przedsiębiorczości lokalnej i inkubacji które pomoże rozwiązać problemy bezrobocia,

- przestrzenno-funkcjonalnych, gdyż rewitalizacja prowadzona w ramach projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami miasta, ma rozpocząć proces przebudowy przestrzeni i komunikacji w tym rejonie miasta. 

 

Powstanie deptaka zwielokrotni efekty synergiczne, generowane w zdecydowanej większości przez lokalny biznes. Lokalne firmy będą stwarzać warunki do przełamania bariery bezrobocia.

 

Wizualizacja zrewitalizowanego budynku Dworcowa 8 wraz z pieszym deptakiem w kompleksie Starego Dworca w Katowicach.

 

OPAL 201710 Dworzec Z5Brobocza03