Postępowanie przetargowe

Unieważnienie postępowania z dnia 29.05.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 29.05.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 24.06.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

5.07.2019

informacja o unieważnieniu postępowania

Wpis do bazy konkurencyjności

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 24.06.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym (otwartym, nieograniczonym) na roboty budowlane w projekcie "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

 

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 29.05.2019 - cz. 2 (zał. nr 1 do SIWZ)

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą. 
W Bazie Konkurencyjności zamieszczone są jedynie najważniejsze elementy załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.

UWAGA 1: Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na załącznik nr 10 SIWZ, zawierający objaśnienia do dokumentacji na bazie pytań i odpowiedzi z postępowania z dnia 01.02.2019 r. oraz 12.04.2019. 

UWAGA 2: Przedmiary robót oraz STWiORB z postępowania z dnia 01.02.2019 oraz 12.04.2019 zostały zaktualizowane. Prosimy zwracać uwagę na tę kwestię.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

29.05.2019

 

Projekt_budowlany_cz_1_Architektura - folder zip (orientacyjny rozmiar 74,8 MB)

Projekt_budowlany_cz_2_Konstrukcja - folder zip (orientacyjny rozmiar 24,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_3_Instalacje_sanitarne - folder zip (orientacyjny rozmiar 51,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_4_Instalacje_elektryczne - folder zip (orientacyjny rozmiar 43,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_5_Inwentaryzacja - folder zip (orientacyjny rozmiar 2,5 MB)

Projekt_budowlany_cz_6_Instapacja_SAP - folder zip (orientacyjny rozmiar 3,0 MB)

Projekt_budowlany_schody_zewn - folder zip (orientacyjny rozmiar 4,8 MB)

Projekt_wykonawczy_konstrukcja_budynku - folder zip (orientacyjny rozmiar 79,0 MB)

Ekspertyza ppoż - folder zip (orientacyjny rozmiar 55,5 MB)

Program konserwatorski - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,4 MB)

Pozwolenia i decyzje - folder zip (orientacyjny rozmiar 30,7 MB)

STWOIRB_ZALACZNIKI_OGOLNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 165 KB)

STWOIRB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 12,2 MB)

STWOIRB_INSTALACJE SANITARNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 19,3 MB)

STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE - folder zip (orientacyjny rozmiar 53,9 MB)

Przedmiary_robot_aktualne (orientacyjny rozmiar 652 KB)

Harmonogram_rzecz_finansowy_do_umowy

 

 

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 12.06.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 6.06.2019  r. pytań/wniosków do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.05.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w postępowaniu, zmieniany niniejszym w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu na dzień 24.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

12.06.2019

 

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 29.05.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Uwaga 1: załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.) dostępna jest w cz. 2 postępowania.
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją, a także fakt, iż zarówno przedmiary, jak i STWiORB wraz z załącznikami zostały zaktualizowane.

Uwaga 2: załącznik nr 10 zawiera pytania i odpowiedzi wykonawców w ramach postępowania z dnia 01.02.2019 oraz postępowania z dnia 12.04.2019 i objaśnia szeregu kwestii stricte technicznych dla potencjalnych oferentów. Prosimy o zapoznanie się z tą częścią dokumentów. Zawartość bazy pytań i odpowiedzi skorelowano ze zmianą przedmiaru i STWiORB.

Uwaga 3: prosimy zwrócić uwagę, zwłaszcza oferenci, którzy zainteresowani byli postępowaniem z dnia 01.02.2019 (unieważnionym) oraz postępowaniem z dnia 12.04.2019 (unieważnionym), aby pobierać nowe formularze i załączniki w ramach ogłaszanego z dniem dzisiejszym postępowania.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

29.05.2019

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ