Postępowanie przetargowe

Regulamin udzielania zamówień i powołanie Komisji Przetargowej

Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic" oraz uchwałe powołującą Komisję Przetargową dla postępowania na roboty budowlane dla ww. projektu.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała powołująca Komisję

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

31.01.2019