Postępowanie przetargowe

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 18.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 4 do 13 marca 2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

UWAGA: zmianę dokumentacji (uzupełnienie) pod nazwą Zmiana_5_zal_nr_1_do_SIWZ_z_dn_18_03_2019 udostępnia się na stronie Zamawiającego, ze względu na rozmiar i brak możliwości publikacji w Bazie Konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

18.03.2019
 
 

Zmiana SIWZ i ogłoszenia z dnia 15.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05, 07, 12 i 13 marca 2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku oraz publikacją w dniu 13.03.2019 części pierwszej odpowiedzi na zadane pytania, a także w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pozostałe, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ i ogłoszeniu, polegających na przesunięciu terminu składania ofert z 21.03.2019 r. na 25.03.2019 r.

Jednocześnie zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania i dostarczania ofert. Szczegóły w opublikowanych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

15.03.2019
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 06.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

06.03.2019

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 2a do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Załącznik nr 2b do pytań i odpowiedzi z dnia 06.03.2019

Potwierdzenie publikacji w bazie konkurencyjności

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 13.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05 i 07.03.2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 04.03.2019 r. oraz  05.03.2019 r., odpowiedzi na ich 2 część zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz bazy konkurencyjności.

Analogicznie, w toku opracowania są odpowiedzi na obszerne pytania wykonawców z dnia 7.03.2019 r. i z dnia 12.03.2019 r. i zostaną one upublicznione niezwłocznie w sposób opisany powyżej. Z tego też względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 21.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

13.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 05.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r., w dniu 01.03.2019 r. oraz w dniu 05.03.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Zamawiający ponadto informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 28.02.2019 r. (cz. 2), 04.03.2019 r. oraz 05.03.2019 r. (cz. 2), odpowiedzi na nie zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności. Z tego względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w postępowaniu, zmieniany niniejszym w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu na dzień 19.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

05.03.2019