Postępowanie przetargowe

Unieważnienie postępowania z dnia 01.02.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 01.02.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 25.03.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

27.03.2019

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania - informacja w Bazie Konkurencyjności

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 01.02.2019

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym (otwartym, nieograniczonym) na roboty budowlane w projekcie "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

25.03.2019

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.03.2019

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 20.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 4 do 13 marca 2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi, tym samym wyczerpując odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ w zakresie załącznika 1 (uzupełnienie dokumentacji) oraz załącznika 2 (formularz ofertowy). Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania ofert.

UWAGA: zmianę dokumentacji (uzupełnienie) pod nazwą Zmiana_7_zal_1_do_SIWZ_uzupelnienie_20_03_2019 udostępnia się jedynie na stronie Zamawiającego ze względu na rozmiar i brak możliwości publikacji w Bazie Konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

20.03.2019
 

 

Zmiana w składzie komisji przetargowej

Na mocy Uchwały z dnia 22.03.2019 r. zmianie (uzupełnieniu) ulega skład komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia na: roboty budowlane w zakresie projektu „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

22.03.2019
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.03.2019

W związku z otrzymaniem w dniach od 7 i 13 marca 2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ.

Jednocześnie zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Prosimy zwrócić na to uwagę w trakcie przygotowywania i dostarczania ofert. Szczegóły w opublikowanych dokumentach.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

19.03.2019