Postępowanie przetargowe

|

Unieważnienie postępowania z dnia 29.05.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 29.05.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 24.06.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

5.07.2019

informacja o unieważnieniu postępowania

Wpis do bazy konkurencyjności

Kategoria: