Postępowanie przetargowe

|

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 12.04.2019 roku zostaje unieważnione ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 21.05.2019 r. podlega odrzuceniu na podstawie zapisów SIWZ.
Informacja w załączeniu.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

28.05.2019

 

Informacja o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania - informacja w bazie konkurencyjności z dnia 28.05.2019

Kategoria: