Postępowanie przetargowe

|

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 16.05.2019 r.. Szczegóły w poniższych dokumentach.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

08.05.2019
 
Kategoria: