Postępowanie przetargowe

|

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 10.05.2019 r., na godz. 12.00, a otwarcia na godzinę 12.30. Szczegóły w poniższych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

29.04.2019

 

Zmiana SIWZ z dnia 29.04.2019

Potwierdzenie publikacji zmiany terminu w bazie konkurencyjności - zmiana ogłoszenia

Kategoria: