Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 17 i 18.04.2019 r. pytań / wniosków do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

W związku z pytaniami i odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2019 r., a także wysokość (%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obniżonego z 5% do 3% ceny oferty. Ze względu na powysze, publikuje się zmianę w ww. zakresie w SIWZ oraz ujednolicony tekst umowy – zał. Nr 9 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz ujednolicony tekst projektu umowy - załącznik nr 9 do SIWZ zmiana z dnia 19.04.2019.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

19.04.2019
 
Kategoria: