Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 16.04.2019 r. pytań / wniosków do treści SIWZ dla postępowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ w zakresie załącznika 1 (uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie technologii zabezpieczenia fundamentów - uzupełnienie_zal_1_do_SIWZ_16_04_2019). W związku z tym faktem dokonuje się przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.04.2019.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

16.04.2019
 
Kategoria: