Postępowanie przetargowe

|

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Postępowanie ogłoszono również na stronie bazy konkurencyjności.

Uwaga 1: załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.) dostępna jest w cz. 2 postępowania.
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją, a także fakt, iż zarówno przedmiary, jak i STWiORB wraz z załącznikami zostały zaktualizowane.

Uwaga 2: załącznik nr 10 zawiera pytania i odpowiedzi wykonawców w ramach postępowania z dnia 01.02.2019 i objaśnia szereg kwestii stricte technicznych dla potencjalnych oferentów. Prosimy o zapoznanie się z tą częścią dokumentów. Zawartość bazy pytań i odpowiedzi skorelowano ze zmianą przedmiaru i STWiORB.

Uwaga 3: prosimy zwrócić uwagę, zwłaszcza oferenci, którzy zainteresowani byli postępowaniem z dnia 01.02.2019 (unieważnionym), aby pobierać nowe formularze i załączniki w ramach ogłaszanego z dniem dzisiejszym postępowania.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

12.04.2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Kategoria: