Postępowanie przetargowe

|

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 01.02.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 25.03.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

27.03.2019

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania - informacja w Bazie Konkurencyjności

 

 

Kategoria: