Rozstrzygnięcie ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia typu scenicznego, sceny mobilnej oraz innych elementów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ramach zadania „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.  Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Zamawiający Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING Spółka komandytowo - akcyjna  informuje, iż w ramach postępowania na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia typu scenicznego, sceny mobilnej oraz innych elementów wskazanych w zapytaniu ofertowym,  w ramach zadania pt. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic”  dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z zapytaniem ofertowym nr 1a z dnia 19.07.2023 r., wybrano ofertę: CA  VISUAL COM S.C. P. KONIECZNY & M. MIECZKOWSKA – KONIECZNY

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

1.09.2023 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Wpis do bazy konkurencyjności