Rozstrzygnięcie ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.
 
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.
Zamawiający Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING Spółka komandytowo - akcyjna 
informuje, iż w ramach postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego  w ramach zadania
pt. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego ścisłego centrum Katowic” 
dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
w związku z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 11.07.2023 r., wybrano ofertę:
AV SMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna
25.08.2023 r.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Wpis do bazy konkurencyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 26.07.2023 r. pytań do Zapytania ofertowego, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
pobierz plik: pytania i odpowiedzi
Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna
28.07.2023 r.