Postępowanie przetargowe

|

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym (otwartym, nieograniczonym) na roboty budowlane w projekcie "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic".

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

 

Informacja z otwarcia ofert

 

15.10.2019

Kategoria: