Postępowanie przetargowe

|

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu  ”Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje adaptację obiektu przy ul. Dworcowej 8.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji i ekspertyzą ppoż.).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.

Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą. 
W Bazie Konkurencyjności zamieszczone są jedynie najważniejsze elementy załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.

UWAGA 1: Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na załącznik nr 10 SIWZ, zawierający objaśnienia do dokumentacji na bazie pytań i odpowiedzi z postępowania z dnia 01.02.2019 r. oraz 12.04.2019. 

UWAGA 2: Przedmiary robót oraz STWiORB z postępowania z dnia 01.02.2019 oraz 12.04.2019 zostały zaktualizowane. Prosimy zwracać uwagę na tę kwestię.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

27.09.2019

Projekt_budowlany_cz_1_Architektura - folder zip (orientacyjny rozmiar 74,8 MB)

Projekt_budowlany_cz_2_Konstrukcja - folder zip (orientacyjny rozmiar 24,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_3_Instalacje_sanitarne - folder zip (orientacyjny rozmiar 51,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_4_Instalacje_elektryczne - folder zip (orientacyjny rozmiar 43,9 MB)

Projekt_budowlany_cz_5_Inwentaryzacja - folder zip (orientacyjny rozmiar 2,5 MB)

Projekt_budowlany_cz_6_Instapacja_SAP - folder zip (orientacyjny rozmiar 3,0 MB)

Projekt_budowlany_schody_zewn - folder zip (orientacyjny rozmiar 4,8 MB)

Projekt_wykonawczy_konstrukcja_budynku - folder zip (orientacyjny rozmiar 79,0 MB)

Ekspertyza ppoż - folder zip (orientacyjny rozmiar 55,5 MB)

Program konserwatorski - folder zip (orientacyjny rozmiar 5,4 MB)

Pozwolenia i decyzje - folder zip (orientacyjny rozmiar 30,7 MB)

STWOIRB_ZALACZNIKI_OGOLNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 165 KB)

STWOIRB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 12,2 MB)

STWOIRB_INSTALACJE SANITARNE - folder zip (orientacyjny rozmiar 19,3 MB)

STWOIRB_ROBOTY_OGOLNOBUDOWLANE - folder zip (orientacyjny rozmiar 53,9 MB)

Przedmiary_robot_aktualne (orientacyjny rozmiar 652 KB)

Harmonogram_rzecz_finansowy_do_umowy

 

 

Kategoria: