Postępowanie przetargowe

|

Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic" oraz brzmienie uchwały z dnia 26.09.2019 r. powołującej Komisję przetargową dla postępowania z dnia 27.09.2019 r. na roboty budowlane dla ww. projektu.

Regulamin z dnia 26.09.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Uchwała Zarządu powołująca Komisję przetargową

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

26.09.2019

Kategoria: